SGN richt zich voornamelijk op grootschalige nieuwbouw- en herstructureringsgebieden. Dit doet zij op advies van de primaire sector en in opdracht van de overheid. Expertise wordt vervolgens gebundeld door met de betrokken partners een samenwerkingsovereenkomst te sluiten voor een periode van tien of vijftien jaar.SGN is vanaf dat moment verantwoordelijk voor onder meer:
  • Het oprichten van een ontwikkelbedrijf en het inrichten van een projectorganisatie;
  • Het ontwikkelen van het plan, het opstellen van de grondexploitatie en het regelen van de financiering;
  • Verwerven van kavels met of zonder glasopstanden, bedrijfsgebouwen en woonhuizen;
  • Exploiteren via verhuur van aankopen, totdat andere aankopen een (her)verkaveling mogelijk maken;
  • De marketing en verkoop van de uitgeefbare gronden;