Door financieel draagkrachtige en betrouwbare partners is SGN in staat projecten langdurig te financieren. Herstructureringsprojecten kunnen tenslotte jaren duren. Om de risico's van deze projecten af te dekken en daarmee de continu´teit van SGN te garanderen, heeft SGN een bescheiden winstdoelstelling.

Voordat SGN besluit om te participeren in een herstructureringsproject, moeten in ieder geval de volgende vijf vragen zijn beantwoord:

Vraag en aanbod
Tuinbouwondernemers moeten aantoonbare interesse hebben in een eventueel te ontwikkelen gebied.

Grondverwerving
Voor locatieontwikkeling is grond nodig. Soms is die echter niet beschikbaar, omdat grondeigenaren geen belang hebben bij de ontwikkeling tot glastuinbouw.

Planologie
Als publiekprivaat bedrijf treedt SGN altijd in overleg met de overheid. Onze activiteiten moeten daarom passen binnen het planologische beleid van de overheid. In overleg met de overheid kan SGN een voortrekkersrol spelen.

Rentabiliteit van het project
Door vooraf een grondexploitatie op te stellen, analyseert SGN of het project voldoende winstgevend is. Ook worden de projectrisico's in kaart gebracht. Overwinst wordt vaak ingezet voor herstructureringsprojecten in de regio die onvoldoende rendabel, of zelfs verliesgevend zijn.

Relatie met de stakeholders
Het werk van SGN kenmerkt zich door het schuiven van eigendommen en emoties. Met grondtransacties gaan vaak grote en soms ook persoonlijke belangen gepaard. Een stevige vertrouwensrelatie met de projectbetrokkenen draagt bij aan het succesvol realiseren van een project.