Het complexe proces van herstructurering vereist een grondige en zorgvuldige aanpak. Bij herstructurering onderscheidt SGN vier stappen binnen een goed gestructureerd stappenplan: Het initiatief
Het initiatief voor herstructurering komt in principe vanuit de primaire sector. Dat kan een klein groepje tuinders zijn, hun brancheorganisaties, of een stichting. In ieder geval moet een toekomstvisie bij de betrokkenen helder zijn vastgesteld. Bij voorkeur is een situatie geschetst van de ideale gebiedsindeling. Tevens moet zijn nagedacht over wie de afnemers van het nieuwe gebied zijn: bestaande ondernemers, of juist tuinbouwondernemers van buiten. Het resultaat van deze fase is een eenduidig en gezamenlijk toekomstbeeld bij alle betrokkenen.
 
Naar boven

Overheid
Als tuinders uit het gebied besluiten om het toekomstbeeld verder uit te werken, moet de overheid bij het plan betrokken worden. Voor het locale bestuur spelen meerdere belangen mee, zoals werkgelegenheid of landschappelijk kwaliteitsbehoud. In dat geval wil de overheid vaak actief meewerken aan het proces door een herstructureringsonderzoek te financieren of een deskundige ambtenaar aan te stellen. Meestal wordt er ook een bijdrage van de initiatiefnemers verwacht.
Het resultaat van deze fase is draagvlak creŽren bij overheid en bedrijfsleven over de noodzaak van herstructurering van het gebied.

Naar boven

Toetsen haalbaarheid
Als alle partijen erover eens zijn dat er iets moet gaan gebeuren, moet bepaald worden wat haalbaar is. Een groot aantal vragen zullen beantwoord moeten worden: wat is de investeringscapaciteit van de zittende ondernemers en hoe hoog kan de uitgifteprijs worden van geherstructureerde kavels? Willen de overheden daadwerkelijk planologisch meewerken? Wegen de kosten op tegen de baten?
Het resultaat van deze fase is een uitgebreide haalbaarheidsstudie.

Naar boven

Realisatie
Op basis van de haalbaarheidsstudie moet soms eerst een aantal knelpunten worden weggewerkt. Te noemen zijn planologische medewerking van niet alleen de gemeente, maar ook het waterschap en de provincie. Ook financiering is vaak nog een punt van zorg. Als dat allemaal is geregeld, moet er een ontwikkelingsbedrijf worden opgericht door het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst en het oprichten van een projectorganisatie.

Naar boven