SGN is betrokken bij meerdere projecten in de Randstad. Een drietal voorbeelden:

PrimAviera
In de gemeente Haarlemmermeer, nabij Schiphol, verrijst de komende jaren 220 hectare voor nieuwe glastuinbouwbedrijven en wordt 100 hectare bestaand gebied geherstructureerd. Het gebied is uniek vanwege haar ligging nabij de belangrijkste afzetmarkten voor sierteeltproducten, waaronder Bloemenveiling Aalsmeer en Rijnsburg. Aalsmeer is wereldwijd hét centrum voor de sierteelt. Met het ondernemersklimaat zit het dus wel goed. Tot slot is de ligging nabij uitvalswegen en Schiphol goed voor vernieuwende logistieke concepten. De rol van SGN is het ontwikkelen van het totale gebied. Meer informatie vindt u op website: www.primaviera.nl.Zuidplaspolder
De Zuidplaspolder is onderdeel van het omvangrijke project 'driehoek Rotterdam - Zoetermeer – Gouda’, en tegelijkertijd van groot belang voor Greenport Zuid-Holland. De opgave voor dit project is vastgesteld in het Intergemeentelijk Structuurplan en gaat over dertigduizend woningen, honderden hectare bedrijventerrein en recreatie en - niet in de laatste plaats - 280 hectare glastuinbouw. In samenwerking met onder meer de Stichting Glastuinbouw Zuidplaspolder stelt SGN zich ten doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan de realisatie van tweehonderd hectare nieuwe glastuinbouw en tachtig hectare te verplaatsen bestaande glastuinbouw. De rol van SGN is het voeren van de financiële analyses, het oprichten van een publiekprivaat ontwikkelbedrijf en het verzorgen van een financieringsarrangement.

Haalbaarheid herstructurering
Is het economisch interessant om het verouderde glastuinbouwgebied aan beide kanten van de Iepenlaan te herstructureren? De gemeente Uithoorn gaf Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland (SGN) opdracht om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Het gebied rond de Iepenlaan is één van de herstructureringsprojecten van Greenport Aalsmeer.

In de huidige situatie is dit gebied te klein verkaveld om interessant te zijn voor duurzame glastuinbouw. Veel kassen staan dan ook leeg. Dat terwijl het gebied slechts 500 meter ligt van de grootste sierteeltveiling ter wereld in Aalsmeer.

SGN heeft een quick scan uitgevoerd en met betrokkenen veel gesprekken gevoerd. Vervolgens is een businessplan opgesteld ter onderbouwing van de financiële haalbaarheid. Hieruit blijkt dat het haalbaar is om het gebied aan de noordzijde van de Iepenlaan tot aan de provinciale weg te herstructureren. Hier kan vervolgens een zeer modern glascluster worden ontwikkeld van circa 25 hectare. SGN adviseert om het gebied aan de zuidzijde van de Iepenlaan niet te herstructureren. Dit gebied zou wel zeer geschikt zijn voor een groene en recreatieve bestemming. Dit past uitstekend in de middellangetermijnvisie 2025 van de Greenport Aalsmeer en de gemeentelijke structuurvisie. Het businessplan wordt op 17 december behandeld in de gemeenteraad. Als de gemeenteraad groen licht geeft, zal het herstructureringsproject worden uitgevoerd.

SGN is verder betrokken (geweest) bij de ontwikkelingen in onder meer de gebieden Dinteloord, Bommelerwaard, Tuindorp, Koekoekspolder en Emmen.